Druhy dopravy

Vysoko rýchlostná doprava


Vysoko rýchlostný dopravný systém druhej úrovne (nadzemný) je vyvinutý pre nákladnú a osobnú prepravu medzi mestami, krajmi a regiónmi v rámci jedného štátu, ako aj pre efektívne dopravné prepojenie medzi rôznymi krajinami na jednom kontinente a pre medzikontinentálnu prepravu osôb a nákladov.             
skyway-high-speed-transportjpg
 Rýchlosť až 500km/h
Od 200 000 pasažierov/deň
Je 20-krát lacnejšia a 5- krát ekonomickejšia ako železničná doprava
Vlastné náklady na cestu sú 7- krát nižšie   

  

Mestská návesná doprava (horná úroveň)

Mestská návesná doprava SkyWay zabezpečí vysokorýchlostnú prepravu osôb a nákladov bez zaťaženia cestnej premávky a navyše ekologicky, bezpečne a s vysokou prepravnou kapacitou. Mestská návesná doprava SkyWay je dopravou budúcnosti.
Vysokorýchlostná nadzemná preprava osôb a nákladov:
 • v rámci mesta;
 • medzi blízko položenými mestami;
 • medzi mestami a letiskami;
 • medzi mestom a prímestskou zónou.                         

  010_4jpg    

v rámci mesta;
medzi blízko položenými mestami;
medzi mestom a letiskom;
medzi mestom a predmestím.

Základné charakteristiky
Rýchlosť jazdy až 150 km/h.

Maximálna prepravná kapacita jazdnej súpravy:
do 100 cestujúcich;
do 10 ton nákladu.

Sklon koľaje do 15%, v špeciálnom prevedení do 30%.
Odporúčaná vzdialenosť do 200 km.
Maximálna prepravná kapacita v meste na jednom dopravnom ramene:
do 25.000 cestujúcich v špičke;
do 1.000 ton nákladu denne.
Cena rýchlodráhy od 1,5 mil. USD/km (bez nákladov na infraštruktúru, zastávky a jazdné súpravy).
Nízke vlastné náklady na rýchlodráhu v porovnaní s vlastnými nákladmi na prepravu metrom sú dvakrát nižšie; električkou – trikrát nižšie; monorailom – päťkrát nižšie.

Mestská závesná doprava (spodná úroveň)

Mestská závesná doprava je inovačným druhom dopravy umožňujúcim rýchlostnú prepravu cestujúcich i nákladov. Podstatne zredukuje náklady na investičnú výstavbu vďaka zmenšeniu plochy pozemkov odcudzených pre výstavbu trate a aktívnemu rozvoju infraštruktúry. Strunová doprava eliminuje náklady na vyhotovenie vozovky, tunelov, viaduktov, mostov, viacúrovňových križovatiek, nadchodov a podchodov. Čerpanie zdrojov pri výstavbe strunovej estakády je oveľa nižšie ako pri mestských estakádach s celoplošnou vozovkou. Preto strunová doprava nepotrebuje upevnenie podkladovej pôdy, vyrovnanie členitého terénu ani zohľadnenie sťažených geografických a klimatických podmienok.


city-skywayjpg

v meste a medzi mestami; medzi mestom a letiskom; cez rieky pretekajúce mestom.

Základné charakteristiky
Koľajové vozidlá v meste i mimo mesto sa môžu pohybovať rýchlosťou do 150 km/h.

Veľká kapacita:
preprava osôb – cca 100 osôb;
preprava nákladov (vrátane batožiny) – do 10 ton.

Sklon dráhy môže tvoriť 15% v štandardnom prevedení a 30% v špeciálnom prevedení. Odporúčaná vzdialenosť prepravy je najmenej 200 km.

Kapacita rýchlodráhy v rámci mesta na jednotku dopravného ramena činí:
cestujúci – do 25 tis. v špičke;
náklady – do 1.000 ton denne.

Cena rýchlodráhy v meste bez nákladov na zastávky, jazdné súpravy a infraštruktúru – od 1,5 mil. USD/km.

Vlastné náklady na mestskú rýchlodráhu sú nižšie v porovnaní s inými druhmi MHD:
dvakrát – v porovnaní s vlastnými nákladmi na prepravu metrom;
trikrát – v porovnaní s električkami;
päťkrát – v porovnaní s monorailom.


Ľahký dopravný systém UNIBIKE & UNIVIND

Nákladná návesná doprava (horná úroveň)

Zabezpečí podstatné zníženie investičných nákladov na výstavbu vďaka týmto faktorom:
 • zmenšenie plochy pozemkov odcudzených pre výstavbu trate a infraštruktúru;
 • vylúčenie výkopov, násypov, mostov, tunelov, viaduktov, hydrotechniky a viacúrovňových križovatiek;
 • nie je potrebné upevňovať nestabilné podkladové pôdy, vyrovnávať členitý terén, prekonávať ťažké klimatické podmienky;
 • čerpanie zdrojov pri strunovej doprave je neporovnateľne nižšie ako pri štandardných dopravných estakádach.

--018_1000x0_309jpgUplatnenie projektu:Nákladná závesná doprava (spodná úroveň)

Závesná doprava sa uplatňuje v rôznych oblastiach. Koľajové vozidlá dokážu prepraviť rozmanité náklady:
 • sypké – rudy, štrk, uhlie, štrkopiesok, pokryvné horniny, piesok atď.;
 • tekuté – ropa, chemické a ropné produkty, druhotné bitúmeny, kvalitná prírodná pitná voda, skvapalnené plyny a pod.;
 • kusové – drevo a rezivo, valcovaná oceľ, kontajnery, priemyselné nádoby a pod.;
 • osobitné – priemyselný a komunálny odpad atď.

grp1jpg


Uplatnenie:

 • Preprava sypkých priemyselných nákladov – rudy, uhlia, štrku, piesku, pokryvných hornín, atď.
 • Preprava tekutých nákladov – ropy a ropných produktov, bitúmenu ropy, chemických výrobkov, skvapalneného plynu, kvalitnej prírodnej pitnej vody, atď.
 • Preprava kusového nákladu – drevo a rezivo, valcovaná oceľ, kontajnery, atď.
 • Preprava špeciálneho nákladu – komunálneho a priemyselného odpadu, atď.
Základné charakteristiky:
 • Rýchlosť pohybu – do 50 km/h.
 • Nosnosť koľajových vozidiel – do 10 tis. ton.
 • Sklon trate – do 10%, v špeciálnom prevedení – do 30%.
 • Vzdialenosť prepravy nákladov – do 2.000 km.
 • Objem nákladnej prepravy – do 250 mil. ton ročne.
 • Cena nákladnej trate, s výnimkou koľajových vozidiel, terminálov pre nakládku i vykládku a infraštruktúry, – od 1. mil. USD/km.
 • Vlastné náklady na dopravu sú dvojnásobne nižšie ako vlastné náklady na železničnú nákladnú dopravu.
Námorný prístav SkyWayNámorné prístavy SkyWay si vyžadujú oveľa nižšie náklady ako ktorákoľvek iná technológia. Okrem toho doprava SkyWay podstatne uľahčí nástup cestujúcich na lodnú osobnú dopravu, prekládku a prepravu nákladov:
 • sypkých (štrk, uhlie, piesok, rudy a pod.);
 • ropy a ropných produktov;
 • kontajnerov.

morportjpgRozvojové projektyRozvojové projekty SkyWay sú inovačné projekty samostatných stavieb a ich jednotlivých častí založené na strunových technológiách SkyWay:
 • automobilové mosty;
 • železničné mosty;
 • mosty pre chodcov a viadukty;
 • výškové budovy s použitím vákuového skla;
 • pristávacie dráhy aerodrómov a letísk.

004_1jpg