NOVINKY V SKY WAY

Je známy prechod projektu SkyWay do 14/1 etapy.  

Skupina spoločností SkyWay oznamuje úspešné zavŕšenie 13. etapy rozvoja a prechod do etapy 14.1. Prechod do novej etapy rozvoja sa uskutoční 5. decembra 2019 o 23:59 (moskovského času) a bude sprevádzaný znížením aktuálneho diskontu.


14. etapa sa tiež rozdelí do niekoľkých čiastkových etáp, aby sa dosiahlo postupné znižovanie diskontu. Spoločnosť tak poskytuje investorom príležitosť flexibilnejšie plánovať ich vlastnú investičnú stratégiu.


V 13. etape bol do práce spoločnosti zavedený nástroj Priemysel 4.0, vďaka ktorému došlo k integrácii najmodernejších kyberfyzikálnych systémov vo výrobe. Vo výrobe sa modernizovalo: uviedla sa do prevádzky nová budova. SkyWay bol vymenovaný za experta medzi expertmi SDG (Ciele v oblasti udržateľného rozvoja) – program, ktorý prijalo OSN v roku 2000, oficiálne známy ako Transformácia nášho sveta: program v oblasti trvalo udržateľného rozvoja na obdobie do roku 2030. Modernizovala sa plocha valivej dráhy na nosníkovej estakáde, prebiehala tiež séria predbežných skúšok systémov dodávky energie, nabíjacích prvkov a prvkov na odber prúdu z traťovej štruktúry a overovali sa nové konštrukčné riešenia pre energetické prvky koľajových vozidiel. Nákladný komplex sa predviedol vo svojej konečnej podobe. Začalo sa testovanie vysokorýchlostného unibusu. Svetu sa ohlásila séria inovatívnych vývojových produktov v oblasti bezpečnostných systémov, automatických riadiacich systémov, vybavenia a stavebných zariadení.

Pre 14. etapu sa plánuje rozšíriť projekt v Spojených arabských emirátoch a ďalej rozvíjať dopravné, energetické a informačné technológie, nadviazať nové obchodné a partnerské vzťahy.

EKO FEST  SKY WAY 2019

Konferencia VÍGĽAŠ


OSLAVA 70.NARODENÍN p.A.JUNICKÉHO

PROJEKT V SAE - SHARJAH-DUBAI-ABU DABI

PROJEKT VIETNAM- SKY WAY AŽ K PAGODE

Reinvestovanie podielov SkyWay do tokenov a spätné odkúpenie podielov. 

Vybudovanie EkoTechnoParku, komplexné testy dopravných systémov, ktoré boli v ňom vytvorené, a certifikácia viacerých prototypov koľajových vozidiel potvrdili prevádzkyschopnosť technológie a efektívnosť použitých technických riešení.

Dohody dosiahnuté v súčasnej etape ukazujú vysoký dopyt po technológii. A pri zohľadnení jej ekologického a sociálneho potenciálu bude dopyt v najbližších desaťročiach stabilne rásť a poskytne priaznivé podmienky pre exponenciálny rast a ovládnutie trhu s dopravnými službami.

Skupina spoločností SkyWay uskutočnila prelom v odvetví dopravy a získala príležitosť prejsť do novej fázy vývoja, ktorá si vyžaduje iný prístup k financovaniu, rovnako inovačný ako samotná technológia. S cieľom vytvoriť globálny systém výroby "zelenej" energie a ekologicky čistý dopravný a infraštruktúrny komplex, skupina spoločností TransNet sa rozhodla vydávať tokeny.

Tokeny SkyWay budú uvedené do voľného obehu súčasne so začiatkom prevádzky vlastnej platformy blockchain. Tá sa má stať základom systému zberu dát, riadenia a zúčtovania v rámci celosvetovo vytváranej energetickej a dopravnej siete. Komplexný rozvoj siete TransNet prinesie kapitalizáciu tokenov a ich majitelia budú môcť získať príjmy z projektov realizovaných s uplatnením strunovej dopravy SkyWay.

Na znak ocenenia, v prvej etape zavádzania tokenov do obehu SkyWay ponúka exkluzívnu príležitosť na ich získanie s maximálnym diskontom pre svojich prvých investorov, vďaka ktorým sa technológia vôbec mohla dostať až do súčasnej etapy.

Výhoda, ktorú investori získajú reinvestovaním podielov do tokenov, spočíva v možnosti profitovať z projektov realizovaných s použitím technológie SkyWay, a teda nielen zo spoluvlastníctva technológie, a následne vo zvyšovaní ziskovosti počiatočnej investície bez dodatočných investícií. Okrem toho, po vypustení tokenov do voľného obehu, môžu byť tieto výhodne predávané na voľnom trhu, čo tiež znamená kapitalizáciu investícií do podielov.

Príležitosť predať podiely za peniaze bude poskytnutá prvým 5 000 investorom, ktorí sa do projektu SkyWay zapojili od roku 2013. Skupina spoločností vyjadruje vďaku týmto ľuďom, ktorí technológiu podporili už na začiatku svojho vývoja, keď neexistoval ani EkoTechnoPark, ani konštrukčné kancelárie, ani výroba, ani dopravné komplexy. Vtedy im bol poskytnutý diskont, dosahujúci až 1: 3500. Teraz je možný zisk z tejto investície až 35-krát prevyšujúci investíciu do technológie.

Aby sme vysvetlili mechanizmus fungovania tejto akcie, zodpovieme niekoľko základných otázok:

Čo sú tokeny SkyWay?

Ide o moderný investičný nástroj založený na technológii blockchain. Projekt prostredníctvom predaja tokenov bude schopný zabezpečiť jeho financovanie a ľudia, ktorí budú vystupovať ako investori prostredníctvom nákupu tokenov, budú môcť doplniť svoje investičné portfólio o ďalšie sľubné aktíva. Existuje mnoho príkladov toho, ako sa ceny tokenov predávaných pôvodne za nízke (dumpingové) ceny neskôr mnohonásobne zvyšovali.

Kto môže vymeniť podiely za tokeny? A kto môže predať podiely za peniaze?

Možnosť výmeny podielov za tokeny SkyWay sa poskytuje prvým 50 000 investorom. Na druhej strane, predaj podielov bude dostupný iba pre prvých 5000 investorov SkyWay - to je spôsob, akým skupina spoločností vyjadruje svoju vďaku týmto ľuďom, ktorí technológiu podporili už na začiatku jej vývoja.

Aký zmysel má výmena podielov za tokeny?

Je to príležitosť získať nový investičný nástroj do vlastných rúk. Tokeny SkyWay sa nakoniec budú obchodovať na voľnom trhu a ich hodnota porastie spoločne s úspechmi spoločnosti.

Aké sú obmedzenia týkajúce sa výmeny a predaja podielov?

Prvých 50 000 investorov bude mať možnosť vymeniť podiely vo výške 100 000 tokenov alebo odmietnuť účasť na akcii. Prvých 5 000 investorov bude navyše mať možnosť predať 100 000 podielov za peniaze. Je dôležité poznamenať, že v prípade odmietnutia účasti na akcii investor nebude môcť zmeniť svoje rozhodnutie.

Ako dlho bude trvať akcia?

Ponuka bude platná jeden mesiac od okamihu oznámenia.


Otázky a odpovede o akcii "Reinvestovanie a odkúpenie"

Aby sme predišli zmätku a pomohli pochopiť podmienky akcie "Reinvestovanie a spätné odkúpenie", zhromaždili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto akcie.  

Ako zistím, či sa môžem zúčastniť tejto akcie?

To, či ste účastníkom akcie, môžete zistiť cez mailovú zásielku alebo cez automatické oznámenie v osobnom kabinete.

Koľko peňazí môžem dostať, ak sa zúčastním tejto akcie ?

Peniaze (cash) budú k dispozícii pre prvých 5 000 investorov. V tomto prípade môžete dostať až 1000 dolárov. Ale to je len okamžitý zisk - tí, ktorí si v rámci akcie vymenia podiely za tokeny, získajú do svojho investičného portfólia aktívum, ktorého hodnota sa v budúcnosti môže značne zvýšiť. Tokeny môžete predávať po tom, keď spoločnosť zavŕši ICO - potom tieto postúpia na voľný trh.

Ak je počet mojich investičných podielov nižší ako predpokladá akcia?

Napríklad len 80 000, a nie 100 000? Toto množstvo môžete vybrať a systém ho akceptuje. Balíčky podielov do výšky 100 000 sa budú vymieňať kurzom spoločným pre všetkých účastníkov akcie. Takže za 80 000 podielov dostanete 800 dolárov alebo 1 600 tokenov SkyWay.

A ak mám viac podielov, ako je potrebných pre výmenu? Napríklad 200 000 podielov?

Takýto balíček si môžete vybrať do tejto akcie a systém ho rozdelí na dve časti a prečísli. Jedna časť s nominálnou hodnotou 100 000 akcií bude vymenená v súlade s podmienkami akcie, a druhá zostane u vás vo forme investičných podielov.

Mám menej ako 100 000 akcií, chcem si vymeniť polovicu za tokeny a polovicu za peniaze. Je to možné?

Nie, tak to nemôžete urobiť. Účastníci akcie si môžu vybrať iba jednu z možností ponúkaných v Osobnom kabinete. Tento prístup sme zvolili preto, aby sme zvýšili rýchlosť spracovania žiadostí a zabránili preťaženiu systému kvôli veľkému množstvu drobných operácií.

Vymenil/a som investičné podiely za peniaze a teraz som si to rozmyslel/a. Čo mám robiť?

V súlade s podmienkami akcie, s ktorými súhlasí každý z užívateľov, ktorí sa rozhodli akcie zúčastniť, zrušiť výmenu nebude možné.

Prečo som sa nedostal medzi prvých 50 000 účastníkov? Môj partner investoval neskôr ako ja, ale dostal príležitosť zúčastniť akcie, ale ja nie. Prečo?

S najväčšou pravdepodobnosťou váš partner investoval skôr ako Vy do jedného z fondov (SWC, SWIG).

Kedy sa budú môcť investori z fondov SWIG a SWC zúčastniť akcie?

Takáto možnosť sa objaví v blízkej budúcnosti, hneď ako špecialisti dokončia prípravu potrebných funkcií.

Snažíme sa urobiť všetko pre vašu spokojnosť a bezpečnosť vašich investícií!

Je dôležité poznamenať, že oneskorenie finalizácie neovplyvní trvanie akcie pre účastníkov fondov: Bude trvať presne mesiac od okamihu, keď budú k dispozícii všetky funkcie.

Čo ak nie som jedným z prvých investorov, ale chcem kupovať tokeny?

 Budete môcť si ich kúpiť cez platformu ico.rsw-systems.com, vtedy keď budú tokeny SkyWay ponúknuté na predaj.

Súhlasil/a som s podmienkami dohody v mojom osobnom kabinete, kde si ju môžem prečítať ešte raz?

Dohodu je možné stiahnuť v sekcii Kronika.


 

Novinky SkyWay Capital 186 vydanie


Prehad sky way capital-5png

Sme v každej krajine a v každom meste

 
Konferencia " VYHNE " Darček podpísaný členmi konferencie k 70. narodeninám p. Junického
 

Uvedenie do funkcie Regionálneho kurátora.

VIP stretnutie vo Zvolene prinieslo so sebou aj nasledujúcu zmenu:

Do funkcie  Regionálneho kurátora pre Českú republiku uviedol p. František Solár nášho kolegu a spolupracovníka SKY WAY Capital p. Milana Trčku.

Prajeme mu veľa pracovných úspechov a tvorivých síl pre prácu v Sky Way Capital.