Navštívte naše prezentácie, webináre, školenia a získajte viac informácií o technológií Sky Way

Tu sa prihlásite na Live stream

Program Live Streamu:

 
 

NAŠI  LEKTORI - ŠKOLITELIA

SKY WAY CAPITAL

PREZENTÁCIE  -  ŠKOLENIA  - KONFERENCIE

 

Zoznam verejných prednášokRozpis verejných prezentácií na mesiac jún 2019
Общественная презентации SWC запланировано за месяц июнь 2019.


Dátum: 10.06.;24.06.2019 - Verejná prednáška / prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY
CAPITAL; Mesto: Bratislava /SK/; Adresa: Aruba Business Center, Galvaniho 7/D; Čas: 18:00 hodín /SEČ/;
Organizátor: Ing,Zdeno Čech jazyk - slovenčina


Dátum: 11.06.; 25.06.2019 – Verejná prednáška /prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY
CAPITAL; Mesto: Štúrovo /SK/; Adresa: : Hotel Thermál, Pri Vadaši 2584/2 1. poschodie; Čas: 18:00 hodín /SEČ/;
Organizátor: Norbert Oláh; jazyk – slovenčina;


Dátum: 27.06.2019 - Verejná prednáška /prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY CAPITAL;
Mesto: Košice /SK/; Adresa: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A; Čas: 17:00
hodín /SEČ/; Organizátor: Ing. Jozef Paučo; Ing. Vierka Szmereková, jazyk – slovenčina


Dátum: 18.06.2019 - Verejná prednáška /prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY CAPITAL;
Mesto: Rimavská Sobota /SK/; Adresa: Reštaurácia DOMA, Košická cesta; Čas: 18:00 hodín /SEČ/; Organizátor: Ing.
Jozef Paučo; jazyk – slovenčina


Dátum: 26.06.2019 – Verejná prednáška /prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY CAPITAL;
Mesto: Vranov nad Topľou/SR/; Adresa : Penzión House Hamm, ul.: Bernolákova 1108; Čas: 18:00 hodín /SEČ/;
Organizátor: Ing. Jozef Illés; jazyk – slovenčina


Dátum: 11.06.; 26.06.2019 – Verejná prednáška /prezentácia/ možnosti spolupráce so spoločnosťou SKY WAY
CAPITAL; Mesto: Piešťany /SR/; Adresa : Hotel Diana, Matúškova 2935/2; Čas: 17:00 hodín /SEČ/; Organizátor:
Dušan Nedorost; jazyk – slovenčina

29..06.2019 – Leadership meeting tímu SWC – „Stratégia SWC tímu na Slovensku 100 dňová výzva na
zvýšenie obratov“; Grand Hotel Víglaš, Víglaš
Začiatok o 13:00 hod. – ukončenie o 18:00 hod.
29..06.2019 - Встреча руководителей команд SWC - «Стратегия команды SWC в Словакии - 100-
дневный вызов для увеличение оборота »; Гранд Отель Виглас, Víglaš
                        Начало в 13:00. - Конец в 18:00.