JEDINEČNÁ ŠANCA KTORÁ NASTANE RAZ ZA ŽIVOT

Staňte sa spoluvlastníkom technológie budúcnosti, ktorá je ohodnotená na 400 000 000 000 dolárov
Predstavte si, že ste spolumajiteľom spoločnosti, ktorá pokrýva 50% trhu s dopravnými službami. Pričom nielen v Rusku, ale vo svetovom meradle! Ako múdry investor ste investovali do spoločnosti peniaze na úplnom začiatku a zarobili ste stovky tisíc dolárov po tom, čo bola uvedená na burzu. Avšak medzi týmito udalosťami uplynulo iba 1,5 roka! Je to reálne?

PREČO SME ZVOLILI CROWDINVESTING.

Veľká suma

Na realizáciu zásadne novej dopravy, ktorá dokáže realizovať akékoľvek dopravné úlohy, je potrebná veľká suma (300 milión dolárov). Kým je projekt vo fáze myšlienky, veľké fondy a investori nie sú schopní poskytnúť takéto financovanie.
Efektívnosť
Crowdinvesting sa v kombinácii s partnerským programom stáva efektívnym a úsporným marketingovým nástrojom, ktorý rieši odrazu niekoľko úloh. Partneri pomáhajú nielen aktívne pritiahnuť investície, ale tiež pracujú na vyhľadávaní zákazníkov po celom svete.
Nízký prah investícií
Vďaka nízkemu prahu počiatočných investícií, sme otvorení pre spoluprácu s neobmedzenou škálou osôb, a to zvyšuje tok investícií do projektu.
Zainteresovanosť ľudí
Ľudia chcú sami ovplyvňovať svoju budúcnosť a sú pripravení to robiť. Keď konečný spotrebiteľ platí za vývoj produktu - to dokazuje jeho potrebnosť a dopyt na trhu.
Popularizácia
Crowdinvesting je nástroj pre popularizáciu SkyWay. Propagácia myšlienky novej ekologickej dopravy medzi masami otvára ďalší tok investícií a súčasne vytvára na trhu dopyt.
Vlastná investičná platforma
Pre crowdinvesting sme vytvorili vlastnú investičnú platformu SKY WAY CAPITAL. To nám umožňuje presne kontrolovať rozpočet, efektívne naplánovať vývoj projektu a neplatiť provízie externým agentom.

 

AKO  SA  STAŤ  INVESTOROM ?

 1. Zaregistrujte sa a získajte špeciálnu ponuku! 
 2. Registrácia
 3. Zvoľte si program vhodný pre váš rozpočet
 4. Dokončite proces a získajte certifikát potvrdzujúci vaše zapísanie do registra akcionárov

Staňte sa investorom v roku 2019 a majte zisk zo všetkých projektov Sky Way.


Miera rastu návratnosti investícií 1 000 dolárov v priebehu času.
 (1 000 USD v roku 2015 predstavovalo 600 000 jednotiek zálohových podielov).

Riziká sa znižujú, čo znamená, že sa aj zisk znižuje. Na tomto príklade vidíte, že celkovo, ak by ste investovali každý rok, zisk je 195-násobný. Ak vezmeme výpočet podľa stĺpca diskontu, potom od roku 2015 do roku 2020 je rast 390% ročne.  Kde je lepší projekt?


 
13. etapa rozvoja SkyWay: zmena diskontu

Pripomíname, že súčasná 13. etapa rozvoja SkyWay, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, bola rozdelená na tri doplňujúce pod-etapy, v ktorých sa bude postupne znižovať platný diskont.

Toto rozhodnutie urobilo vedenie s cieľom poskytnúť investorom príležitosť flexibilnejšie plánovať vlastnú investičnú stratégiu v kontexte rastúcej investičnej príťažlivosti projektu SkyWay.

Zmena pod-etapy nastane 10. februára 2019 o 23:55 (moskovského času) a bude ju sprevádzať zníženie aktuálneho diskontu.


3 ĎALŠIE DÔVODY, PREČO INVESTOVAŤ PRÁVE TERAZ


 
 

PREČO CHCEME PONÚKNUŤ TÚTO MOŽNOSŤ INVESTOROM?

Každá investovaná čiastka do projektu SkyWay je dôležitým prvkom vo výstavbe EkoTechnoParku a zaisťuje včasné financovanie každej etapy výstavby.

Včasné financovanie umožní dokončiť výstavbu EkoTechnoParku a certifikovať nákladnú, osobnú a vysokorýchlostnú dopravu, dosahujúcu rýchlosť až 500 km/hod.

Po certifikácií dopravy bude zahájené plnenie objednávok podľa predbežných zmlúv, obdržanie príjmov a vyplácanie dividend.

Staňte sa investorom

Stante sa členom skupiny Sky Way a získate výhody ,ktoré prináša nová dopravná technológia.

PREČO CHCEME DAŤ MOŽNOSŤ INVESTOVAŤ

Investovanie do startupov je v celom svete rozšírená forma získavania príjmu  , ale aj napriek tomu už púta pozornosť ľudí, ktorí chcú výhodne investovať a mať z toho zisk. Hlavný ekonomický zákon znie: "Peniaze musia pracovať!" To znamená, že sa akcionári veľkých spoločností nemusia obávať žiadnej globálnej alebo lokálnej krízy, inflácie ani ďalších ekonomických katastrof. Jednou z najperspektívnejších kampaní je dnes investovanie do inovačných dopravných systémov spoločnosti SkyWay, ktorá už onedlho vstupuje na trh. Jej jedinečné technológie sa môžu stať skutočným prevratom vo vývoji civilizácie.

Čím je spoločnosť SkyWay Capital atraktívna pre investorov?

 • Investovať do spoločnosti môže každý človek na svete za predpokladu, že to nie je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi krajiny, v ktorej žije.
 • Investormi môžu byť fyzické i právnické osoby.
 • Každý investor sa po odsúhlasení konvertibilnej zmluvy automaticky stáva podielnikom obchodnej skupiny SkyWay a jeho údaje sa zapisujú do spoločného registra podielníkov obchodnej skupiny SkyWay.
 • Uzavreté akcie spoločnosti Sky Way v startupovej fáze môžete zapísať aj na neplnoletých, čo je skvelý spôsob finančne zabezpečiť svoje deti a vnúčatá.
 • Zabezpečujeme nonstop podporu podielníkov a s každým investorom pracuje individuálny informačný manažér, ktorý je vždy pripravený pomôcť, poradiť a odpovedať na akékoľvek otázky. Poradenstvo klientom sa poskytuje v troch jazykoch: ruskom, anglickom a nemeckom resp.v domácom jazyku podľa možností danej krajiny.

Ako podielnik SkyWay Capital Clubu budete mať možnosť:

 • zúčastňovať sa podujatí organizovaných spoločnosťou;
 • zaškoliť sa v oblasti finančnej gramotnosti a následne efektívne spravovať svoj kapitál;
 • zúčastňovať sa tréningov z osobnostného rozvoja a predaja vedených špičkovými ruskými a svetovými koučmi;
 • podieľať sa na regionálnych a medzinárodných podujatiach spoločnosti;
 • kupovať ponúkané programy s maximálnou zľavou podľa menovitej hodnoty poddielov;
 • otvárať regionálne zastúpenia SkyWay Capital vo svojom regióne;
 • cestovať po svete s tímom SkyWay Capital;
 • získať VIP status, ktorý otvára veľké možnosti pre akcionárov.

Už dnes sa môžete stať partnerom jednej z najväčších spoločností, ktorá vstupuje na svetový trh. Nenechajte si ujsť príležitosť zabezpečiť svoju budúcnosť a prosperovať.

Podpísanie zmluvy medzi spoločnosťou SkyWay Capital a obchodnou skupinou SkyWay

Dohoda bola úspešne podpísaná. Stretnutie sa uskutočnilo v Bielorusku na pôde projektovej kancelárie SkyWay.

Signatárom dohody zo strany spoločnosti SkyWay Capital bol Jevgenij Anatolievič Kudriašov, zo strany obchodnej skupiny SkyWay Anatolij Eduardovič Junickij. 

Na stretnutí sa prerokovali perspektívy ďalšieho rozvoja a jednotlivé detaily zmluvy.


 
 

Diskont a riziková odmena

Čo je rizikový projekt, diskont a riziková odmena?

SkyWay je v tejto chvíli rizikovým vedecko-technickým projektom, t. j. predpokladá určité riziká spojené s realizáciou inovačnej myšlienky na aplikačnej úrovni, keď pre rozvoj ekonomiky je nutné prepojiť vedu s výrobným procesom.

História projektu však ukázala, že typické body úrazu rizikových projektov už nie sú aktuálne pre SkyWay a sú úspešne prekonané. Technologické riziká zo strany samotnej technológie sú úplne eliminované, administratívne riziká sú minimalizované vďaka vytvoreniu spoločnosti Strunové technológie, a. s. v hlavnom meste Bieloruska, Minsku. Tam bieloruská vláda poskytla pre výstavbu skúšobného polygónu pozemok, na ktorom sa aktívne stavia. Čoskoro bude EkoTechnoPark sprístupnený pre návštevy a oboznámenie sa so strunovou dopravou.

To znamená, že jediný rizikový faktor, ktorý stále platí pre tento projekt, je financovanie. Od kvality jeho zabezpečenia závisí, či bude technológia SkyWay realizovaná.

Keď si zabezpečujete vybrané programy SkyWay, všímate si diskont (zľavu) – práve toto je vaša riziková odmena za podstúpené riziko. Čím vyššie je riziko, tým vyšší aj diskont zabezpečovaných podielov. Ešte pred začiatkom výstavby a dokonca ešte pred vyhľadaním miesta pre výstavbu ЕkoTechnoParku, keď existovala iba myšlienka, ktorá nebola premietnutá do vedecko-konštruktérskej spoločnosti, bolo riziko investovania do strunovej dopravy vyššie, preto sa vyrovnávalo vyšším diskontom pre podielníkov (vyššou ziskovosťou podielov). Momentálne sa riziká znížili, preto sa mierne znížili aj medze diskontu, avšak ziskovosť budúcich podielov stále zostáva veľmi atraktívna pre premyslené investovanie. Ak vložíte do projektu prostriedky už teraz, ešte stihnete získať maximálnu rizikovú odmenu z vlastných investícií.

Po dokončení výstavby EkoTechnoParku budú rizikové odmeny výrazne znížené, pretože už nebude takmer žiadne riziko investovania do SkyWay a nájde sa veľa záujemcov o rozvoj tejto inovácie. Preto „priekopníci“, ktorí prišli do projektu na začiatku, získajú najväčšiu rizikovú odmenu, ale nerizikoví investori už len najmenšiu.

V priebehu vývoja SkyWay sa počet akcií, ktoré sa dali kúpiť, dajme tomu za 200 USD, znížil z 40.000 na 25.000. Po jednoduchom výpočte vidíme, že východiskový diskont tvoril 1:1500, a teraz je 1:125. Neskôr môže diskont klesnúť na 1:25, potom výhodnosť investovania najmä v počiatočnej fáze bude očividne nižšia.

SkyWay sa aktívne vyvíja. Čoskoro sa spolu so znížením rizika uskutoční aj ďalšie plánované zníženie diskontu cca o 1/10 oproti terajšiemu v závislosti od zvoleného programu investovania. Pridajte sa k projektu a nepremrhajte šancu investovať výhodne! Ak sa zdôveríte SkyWay už dnes, môžete rátať s vyššou rizikovou odmenou.


PROJEKTOVÉ KANCELÁRIE

Viac ako 800 konštruktérov a odborníkov je skutočne intelektuálnou elitou, ktorá je srdcom SkyWay. Konštruktéri sú zamestnaní v našej ústrednej projektovej kancelárii v Minsku (Bielorusko).
A všetko to začalo pri niekoľkých ľuďoch.
 

OTÁZKY, KTORÉ NÁM ČASTO KLADÚ NAŠI INVESTORI

Stihnete dokončiť všetky etapy včas?
V súčasnej dobe je každá etapa dokončená v presne určený čas. Súčasné tempo výstavby polygónu hovorí o tom, že práca bude dokončená včas.

Kedy plánujete uvedenie na trh?

Príchod spoločnosti na trh sa uskutoční po ukončení výstavby skúšobného úseku, teraz je táto udalosť naplánovaná na rok 2019 v súlade s etapami rozvoja SkyWay Capital.

Kedy budem mať prvý zisk?

Môžete dostať príjem z predbežného predaja akcií po príchode spoločnosti na trh, alebo začať zarábať už teraz, keď sa stanete naším partnerom a budete rozvíjať koncepciu nového druhu dopravy na zlepšenie životného prostredia planéty a ľudských životov.

Má vôbec význam moja investícia 100 dolárov?

SkyWay Capital pracuje na základe ľudového investovania, vďaka čomu dokonca aj malý vklad má obrovský význam pre projekt. Len si predstavte – pokiaľ každý človek investuje dokonca aj tú najmenšiu čiastku, dohromady to bude veľká čiastka, ktorá úplne pokryje výdaje na rozvoj technológie a jej realizácie. Príjemný bonus pre našich investorov – veľká návratnosť akcií, bez ohľadu na ich počet.

Prečo je spoločnosť zapísaná vo Veľkej Británii?

Spoločnosť SkyWay Capital má sídlo vo Veľkej Británii, pretože je to jedna z najlepších jurisdikcií na investičnú lákavosť a istotu. Intelektuálny kapitál spoločnosti je 400 miliárd dolárov.

A čo, keď budú dopravné spoločnosti brániť rozvoju technológií?

K tomu nedôjde, a je na to vážny dôvod! Nemáme v úmysle konkurovať dopravným spoločnostiam. SkyWay je samostatná inovačná dopravná technológia, ktorú môže využiť akékoľvek spoločnosť, pokiaľ sa stane naším klientom.

Nie je to pyramída?

Nie je to dlho, čo naša technológia získala schválenie Ministerstva dopravy Ruska, keď získala oficiálny status uznanej inovácie. Vláda by nikdy neručila za „pyramídu“. Navyše, spoločnosť je maximálne otvorená, plníme všetky svoje sľuby a konáme v súlade s vopred nahláseným plánom rozvoja, s ktorým sa môžete zoznámiť. Novinky o pokračovaní výstavby skúšobného úseku je možné vidieť každý týždeň a niekoľko krát do roka sú výjazdné udalosti, kde sa investori na vlastné oči môžu pozrieť, do čoho idú ich investície.

Inde majú vyššie percento

Áno, možno vám iné projekty môžu ponúknuť väčšie percento, ale nikto z nich sa nemôže pochváliť podporou Ministerstva dopravy Ruska a praktickým stelesnením ideí. Zatiaľ čo iní sľubujú, my robíme – staviame, presadzujeme a rozvíjame. Máme skúšobný úsek, ktorý sa stavia, podpory štátnych orgánov, dohody na výstavbu po celom svete(Austrália a iné) – to, čo nemajú iný. To znamená, že aj keď ponúkame nižšie percento, SkyWay Vám ho umožní garantovane získať. Nesnažíme sa konkurovať, sme samostatným systémom, ktorý môže využiť akýkoľvek dopravný systém, keď sa stane naším klientom (zákazníkom).

 
 

Sky Way na Ministerstve dopravy Ruskej Federácie

11. februára 2016 sa stalo to, o čo sme tak dlho bojovali: Ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo a schválilo na najvyššej úrovni použitie strunovej dopravy, ktorú uznalo za inovačnú. Znamenalo to koniec dlhej cesty k schváleniu Junického strunovej technológie štátom ako reálne existujúcej a funkčnej. Navyše o mesiac a dva týždne, 25. marca sa zástupcovia SkyWay pripojili k zasadnutiu pracovnej skupiny pre zvýšenie inovatívnosti verejného obstarávania. Strunová doprava upevnila svoje pozície a dokonca bola odporúčaná k implementácii po vybavení všetkých formalít nariadených Expertnou radou.

Cesta k štátnemu uznaniu bola dlhá a tŕnitá. Veľa rokov sa Junického strunové technológie ocitali mimo pozornosti ruskej reality kvôli početným štátnym byrokratickým prieťahom. V roku 2002, vtedy ešte v mestečku Jezera, keď sa staval prvý skúšobný polygón a technológia zúrivo potrebovala dodatočné investície, sa uskutočnilo výjazdné zasadnutie Vedecko-technickej rady Ministerstva dopravy. Strunovú dopravu charakterizovali ako zaujímavý a netradičný druh dopravy a tým to skončilo – celých 14 rokov sa nekonalo žiadne posúdenie JST. Začiatkom roka 2016 dostal A. E. Junickij pozvanie z Ministerstva dopravy a hneď ďalší mesiac urobil prezentáciu strunovej dopravy pred expertmi. Toto stretnutie bolo oveľa produktívnejšie aj preto, lebo bolo zorganizované na úplne inej zásade. Tím SkyWay preukázal svoju samostatnosť a nezávislosť a nežiadal o financovanie a podporu, ako tomu bolo v roku 2002. Okrem toho práve v tomto roku bola oficiálne potvrdená životaschopnosť technológie, a preto generálny konštruktér nemusel vyvíjať také veľké úsilie a tak prežívať reakciu pri vysvetľovaní princípov fungovania systému. S ľahkosťou vysvetlil všetky sporné a nejasné záležitosti, predviedol princíp fungovania JST otvorene a maximálne pochopiteľne.

Veľa síl a času bolo investovaných do získania štátnej podpory pred 14 rokmi, ale teraz sa JST dočkali uznania a odporúčania. Tým viac prekvapuje, že predtým štát tento projekt vyslovene ignoroval, nefungovali žiadne zákonné spôsoby získania financií. Práve preto A. E. Junickij svojho času urobil neľahké, ale veľmi dôležité rozhodnutie a zvolil pre výstavbu nového skúšobného polygónu Bielorusko. Tým cennejšie je víťazstvo, ktoré sme teraz dosiahli v Rusku!

Uvádzame stručný fragment zo zápisnice:

«Hlavným účelom Expertnej rady je znalecká a metodická asistencia pre pilotné projekty, ktoré prichádzajú od vývojárov inovačných technológií. Expertná rada pripravuje analytické a informačné materiály a referencie a predkladá ich na zasadnutí Pracovnej skupiny; vykonáva analýzu aktuálnej situácie v oblasti verejného obstarávania v rezorte dopravy, posudzuje inovačné technológie a výrobky, ich ekonomickú účinnosť, perspektívy výskytu v dohľadnej budúcnosti nových výrobkov a technológií. <…> 11. februára 2016 na riadnom zasadnutí Expertnej rady bola prerokovaná technológia vytvorenia nákladného, mestského a vysoko rýchlostného dopravného systému SkyWay, ktorú vyvíja spoločnosť Strunové technológie, a. s. (ďalej len technológia), pri ktorej členovia Expertnej rady zaznamenali možnosť uznania technológie za inovačnú. Spoločnosti Strunové technológie, a. s. bolo odporučené dodatočne predložiť projekt využitia prezentovaného dopravného systému SkyWay v konkrétnych prevádzkových podmienkach. 25. marca 2016 na riadnom zasadnutí Pracovnej skupiny technológia bola uznaná za perspektívnu.»

SKY  WAY NA MINISTERSTVE DOPRAVY SLOVENSKA

 

Kto investoval do SkyWay


Už viac ako 1.000.000 partnerov a akcionárov z  200 krajín sveta

  Guvernér Chanty-Mansijského autonómneho okruhu Jugra A. Filipenko
  Guvernér Krasnojarského kraja A. Lebeď
                Ministerstvo hospodárskeho rozvoja RF
  Štátny výbor pre výstavbu Ruskej federácie
                    OSN – HABITAT
  Federácia kozmonautiky ZSSR
  Štátny výbor kinematografie
  Sovietsky mierový fond