maxresdefault_3jpg


ZAKLADATEĽ  SKY WAY 

HLAVNÝ KONŠTRUKTÉR


 • Generálny riaditeľ obchodnej skupiny SkyWay
 • Autor a hlavný konštruktér Junického strunovej technológie;
 • Vedúci dvoch projektov OSN;
 • Člen Federácie kozmonautiky ZSSR;
 • Autor viac ako 140 vynálezov;
 • Autor 18 monografií a viac ako 200 vedeckých prác.
ANATOLIJ  EDUARDOVIČ  JUNICKI

Vzdelanie:

 • Inžinier dopravných technológií;
 • Patentové právo a inovácie;
 • Navrhovanie výškových budov a infraštruktúry.

Ocenenia:

 • dve zlaté medaily Celoruského výstavného centra;
 • dva Zlaté vozy v nominácii "Projekt roka v dopravnom priemysle";
 • Tri zlaté odznaky kvality Ruská značka;
 • čestný titul Rytier vedy a umenia;
 • 30 diplomov z medzinárodných výstav.

Výhody technológie

21. storočie sa vyznačuje intenzívnym rozvojom informačných technológií. Jedinečná RSW technológia patrí tiež k výdobytkom nového storočia. Rail SkyWay (RSW), „koľajnicová nebeská cesta“, predpokladá vytvorenie dopravnej a komunikačnej siete, ktorá prekoná svojou dĺžkou a účinnosťou všetky existujúce alternatívy.

 

BEZPEČNOSŤ

Je možné eliminovať kríženie rozlične riadených dopravných tokov, ak zdvihneme jeden dopravný tok oproti druhému o niekoľko desiatok metrov, aby sa zabezpečil plynulý prejazd veľkorozmerných vozidiel. Osobné auta, vlaky, autožeriavy, poľnohospodárske stroje sa budú môcť pohybovať stálou rýchlosťou – zrážka so zvieratami alebo ľuďmi je vylúčená.
Koľajové vozidlo Junibus sa pohybuje po špeciálnej koľaji, ktorá vylučuje možnosť vykoľajenia alebo zrážky so súbežným alebo protiidúcim vozidlom. Poveternostné podmienky a sezónne faktory Junibus nijako neohrozujú. Vysoká rýchlosť nového druhu dopravy definitívne eliminuje problém predbiehania a zrážok, ktoré sú najčastejšími príčinami nehôd.
rail-1png

DOSTUPNOSŤ

Dôležitou výhodou sú nízke vlastné náklady na prepravu osôb aj nákladov, čo je možné vďaka týmto faktorom:
- nízka spotreba paliva na prepravu jednej osoby. Nízka spotreba nafty na 100 cestujúcich pri preprave na X km určuje cenu energií v prepočte na osobu vo výške 98 rubľov (1,3 €). Zavedením elektrického Junibusu sa prepravné náklady znížia dvoj až trojnásobne;
- prevádzkové náklady sa redukujú vďaka jednoduchej konštrukcii Junibusu. Výpočty nákladov na infraštruktúru potrebnú pre výstavbu 1 km trate, dali výsledok 99 miliónov rubľov (1,32 mil. €), pričom táto trať bude fungovať po dobu 50 rokov s minimálnymi nákladmi na udržiavanie bezpečnosti a komfortu;
- nízka cena vozidla (v tomto prípade nákladné alebo osobné koľajové vozidlo), dlhá doba použiteľnosti – 100 a viac rokov;
- Junibus nepotrebuje veľký počet údržbárov, pretože je riadený automaticky; vďaka tomu sa náklady redukujú dvojnásobne v porovnaní so železničnou dopravou.
05jpg


POHODLIE

Dnes mnohí z nás ráno prídu do práce už unavení z cestovania MHD. Po absolvovaní rovnakej cesty späť sa únava stupňuje. Keďže väčšina obyvateľov veľkomiest trávi takmer polovicu svojho voľného času v kolónach a na cestách, mnohí trpia chronickou únavou, čo má negatívny vplyv na organizmus a spôsobuje stres. Vedecký výskum ukázal, že bez ujmy na zdraví človek nemôže tráviť v moskovskom metre viac ako 3 minúty. Nadmerný hluk, vplyv elektromagnetických polí, zhluk veľkého množstva ľudí v obmedzenom priestore pod zemou – všetky tieto faktory vedú k stresu, ktorý po opustení metra nezmizne, ale naopak stúpa s každou ďalšou cestou. Nachádzanie sa v podzemnom komunikačnom systéme ľudí znepokojuje a vyvoláva podvedomé negatívne emócie. Vysvetľuje to genetická pamäť: dlhé stáročia sa tento priestor u ľudí spájal s ríšou mŕtvych a väzenskými celami.
album-innotrans-2016-skyway-capitalpng


ÚSPORA ZDROJOV

1. Strunové trate, ktoré prejdú mnohými momentálne ťažko prístupnými oblasťami (oceány, tundra, močiare, hory, púšte, morské a oceánske šelfy), umožnia prístup k novým prírodným zdrojom. Prístup k rôznym druhom surovín zachráni svetovú ekonomiku.
2. Preprava nákladov v sieti SkyWay bude niekoľkonásobne lacnejšia.
3. Rozvoj vysokorýchlostnej dopravnej štruktúry zníži spotrebu materiálov, pričom aj samotná infraštruktúra bude nízkonákladová: bude spotrebované oveľa menej ocele a farebných kovov, pôdy, piesku a železobetónu. Nepretržitá strunová koľaj zvýši nosnosť stožiarov, ktoré znášajú hlavnú zaťaž, pretože na každý kotevný stožiar pripadne cca 100 medzičlánkov. Predpokladaná úspora stavebných materiálov v sieti TRANSNET s dĺžkou 25 km bude tvoriť: oceľ – 270 miliárd ton, železobetón – 2,7 biliónov ton.
Okrem toho má strunová dopravná estakáda zjavné výhody oproti obyčajným zemným násypom. Objem zemných prác sa zníži viac ako 100-násobne, čo zachová nepoškodenú pôdu a krajinu, resp. škoda bude minimálna. Dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho: stavba železníc a diaľnic vedie k dodatočnému zhutneniu zemného násypu. Potom cesta vyzerá ako hrádza, ktorá kríži korytá povrchových a podzemných vôd, a tak pôda z jednej strany cesty vyschýna a z druhej strany sa mení na močarisko. Spôsobuje to vážnu ujmu na ekologickej rovnováhe, narúša migráciu zvierat a vedie k redukovaniu až úplnému vymiznutiu viacerých druhov flóry a fauny.


discont_pagepng

PRE DOBRO SPOLOČNOSTI

TRANSNET predpokladá vytvorenie modernej komunikačnej siete, ktorá sa bude vyznačovať vysokou rýchlosťou prepravy, šetrnosťou k životnému prostrediu, dostupnosťou a bezpečnosťou. Všetky typy tratí – nákladné, medzimestské a mestské, budú tvoriť jednotný systém, ktorý bude fungovať aj v ťažko prístupných lokalitách ako je džungľa, tajga, púšť, horské masívy, morské šelfy a polárne územia. Budú umiestnené vo výške viac ako 50 m nad zemou. Tieto možnosti podporia hospodársky vývoj každej krajiny a poskytnú záruku zisku pre budúce generácie v podobe zvýšenia daňových príjmov; zníži sa nezamestnanosť, pretože inovatívne technológie si budú vyžadovať prísun kvalifikovaných pracovníkov. Výsledkom bude zvýšenie životnej úrovne miliónov ľudí a možnosť prekonať veľké vzdialenosti v podstatne kratšom čase. Získaný voľný čas ľudia budú môcť využiť na sociálne aktivity.
skyway801_1jpg
EKOLOGICKOSŤ

Aplikácia RSW technológií ľudstvu umožní ušetriť viac ako 300 miliárd ton paliva. Ak sa toto palivo nespáli, ušetrí sa 106 miliárd ton kyslíka a atmosféra bude chránená pred škodlivými emisiami spalín. Zredukuje sa ťažba nerastných surovín, pretože už nebude potrebné vyrábať kov, betón a iné materiály na výstavbu diaľnic.
Jeden kilometer železničnej trate alebo rýchlostnej diaľnice, vrátane infraštruktúry, „odoberá“ užívateľovi prírodných pôdnych zdrojov cca 4 ha úrodnej pôdy. Stačí vytvoriť iba 25 miliónov SkyWay tratí s použitím RSW technológií, aby sa zachránili pred zničením obrovské plochy úrodnej pôdy, pričom náklady na výstavbu budú tvoriť cca 100 biliónov USD.
swctitle_skywaypngÚČINNOSŤ

Dopravné odvetvie, ako každé iné, sa vyznačuje výrazným inovačným vývojom: každá ďalšia generácia demonštruje zlepšené vlastnosti nových modelov. Je to viditeľné aj na príklade siete TRANSNET, najmä v účinnosti Junibusu.
SkyWay jazdná súprava je vysokorýchlostná, váži 10 ton a ponúka 50 miest na sedenie. Rýchlosť, ktorú Junibus dokáže vyvinúť, je 450 km/h a viac. Na dosiahnutie takejto rýchlosti je potrebný silný motor na 398 kW, čo je 7,96 kW v prepočte na jedného cestujúceho. Z toho okolo 368 kW je určených na aerodynamiku. Je dokázané, že efektivita každého vysokorýchlostného dopravného systému je priamo úmerná jeho aerodynamickým ukazovateľom. V prípade Junibusu sa na každých 100 km spotrebuje 21,5 litrov nafty.

junibus_tur5jpg

USPORIADANÝ SVET

Ak sa pozrieme na celú evolúciu ľudstva od jej začiatkov, všimneme si, že už pračlovek dával prednosť technickému rozvoju neustálym zdokonaľovaním svojich primitívnych nástrojov. Dnes, v dobe technického pokroku, mnohí vedci zvažujú možnosť lokalizácie nebezpečných technológií mimo planéty, aby nemali ničivý dopad na životné prostredie. Ak sa ocitnú vo vesmíre, budú úplne neškodné pre našu flóru, faunu a atmosféru, ktorá chráni Zem pred smrtiacou radiáciou a kozmickým prachom. Mnohí z nás si stále neuvedomujú, že hranice našej existencie nie sú vymedzené stenami našich obydlí, ale majú oveľa širší dosah.
50-620x330png


Priemyselná zóna SkyWay

Do začiatku stavby priemyselnej SkyWay zóny zostáva už len málo času. Momentálne je vypracovaný plán zástavby s vizualizáciou komplexu estakádových dopravných systémov v celku a každého objektu zvlášť, ktorý predstavujeme našim potenciálnym zákazníkom.

Výstavba priemyselnej zóny Komplex estakádových dopravných systémov SkyWay odpovie na všetky otázky našich potenciálnych zákazníkov, a to nielen demonštráciou zjavnej prevahy danej dopravnej techniky, ale aj odstránením akýchkoľvek pochybností o jej početných výhodách aj o samotnej realizovateľnosti projektu.

Komplex sa bude skladať z dvoch estakádových dopravných systémov (vrátane traťovej a staničnej infraštruktúry, nákladnej a osobnej nadzemnej mestskej dopravy), výrobných priestorov o ploche cca 25.000 m², projektovej kancelárie o ploche 1.000 m², administratívnej budovy o ploche 1.000 m², laboratórneho a testovacieho komplexu.


Plán zástavby priemyselnej zóny SkyWay:
 1. Budova stanice a administratívy
 2. Mestská osobná rýchlodráha
 3. Nadzemná osobná rýchlodráha
 4. Nákladná trať
 5. Nákladný terminál
 6. Skúšobný úsek
 7. Laboratórium
 8. Výrobné priestory (montážne a skladové priestory)
 9. Parkovisko (pre výrobu a návštevy)
 10. Otočná plocha pre ťažké nákladné vozidlá
 11. Protipožiarna vodná nádrž

V krátkodobom horizonte sa tento polygón premení na vysokorýchlostný komplex SkyWay dlhý 30 km, kde sa bude dosahovať rýchlosť 500 km/h.


 

EkoTechnoPark

Ako bude vyzerať EkoTechnoPark? Aké tam budú stavby, aké ďalšie funkcie bude plniť?

Pripravili sme album EkoTechnoPark špeciálne pre vládu Bieloruskej republiky, ktorá nám pridelila stavebný pozemok, aj pre našich akcionárov, ktorí investujú do výstavby EkoTechnoParku. Už samotný názov vypovedá, že hlavná je tu ekologickosť našej dopravy. Bude to čistá a bezpečná doprava. V súčasnej dobe doprava je najnebezpečnejším vynálezom ľudstva za celé jeho dejiny. Nie je to atómová bomba ani kalašnikov, pretože tie zabijú v priemere 500 tis. ľudí ročne, ale autá zabijú jeden a pol milióna ľudí ročne! 15 miliónov je zdravotne postihnutých a zranených pri dopravných nehodách. A koľko zvierat zabili autá, nikto nevie. Lenže to nie je to najhoršie v automobilovej doprave. Zemné násypy ničia pôdu: na jednej strane sa tvorí močiar, na druhej strane sa pôda vysušuje. Okrem toho sa ovzdušie a pôda zamorujú ťažkými kovmi a toxickými látkami. Máme v úmysle dokázať, že naša doprava je iná: na súčasných mokradiach rozkvitnú záhrady.

etp5jpg5273d0ee-177a-4288-bc44-0f11bb1b1294jpgeko-technoparki_1jpgimagesetpjpgvysokorchlostntra_imagesjpg

Ukážeme iným krajinám, aj tým, ktoré nemajú pôdu, ako urobiť z púšte záhradu a obnoviť pôdu, ktorá tam bola pred miliónmi rokov, ale potom zmizla. Na tento účel treba vytvoriť humus, ktorý príroda tvorí stovky rokov. My ho v Bielorusku vieme vytvoriť z rašeliny, ktorej je tu veľa. Zmenou štruktúry rašeliny a jej obohacovaním stopovými prvkami a mikroorganizmami vytvoríme humus, ktorý sa bude miliónmi ton dovážať do krajín, ktoré nemajú pôdu. Táto technológia bude predvedená na našich testovacích úsekoch.

Vďaka gravitačnému zákonu účinnosť našej dopravy sa zvyšuje 50-60 krát. Akým spôsobom? My vám to tiež ukážeme v našom EkoTechnoParku. Rozbeh, brzdenie, nástup a výstup cestujúcich, prehadzovanie výhybiek a automatizovaný riadiaci systém – to všetko vám ukážeme na našich testovacích úsekoch.

Aké je ďalšie využitie EkoTechnoParku? Naša logika je urobiť z mesta pešiu zónu. Mestská doprava by sa mala obmedziť na „vzdušné metro“ SkyWay, a zvyšok voľného od zástavby priestoru bude zasadený záhradami a parkami. To je obzvlášť dôležité pre krajiny s horúcim podnebím, kde nie je možné prejsť ani 200-300 m cez deň bez toho, aby ste dostali úpal. Aj to Vám ukážeme v EkoTechnoParku. Tak EkoTechnoPark je akousi prevádzkou na predaj našej technológie, ktorá sa stavia najmenej na 200 rokov. Tu budeme aj naďalej zlepšovať naše technológie a demonštrovať novinky naším zákazníkom.


Mestský komplex

Mestský komplex SkyWay je v priemyselnej zóne zastúpený osobnou rýchlodráhou a okrúhlou budovou, ktorá zahŕňa stanicu a administratívu. Okrúhla budova 30 m v priemere umožňuje minimalizovať plochu pozemku, čo je veľmi dôležité v mestských podmienkach, kde je problém s voľnými pozemkami.

Plochá použiteľná strecha budovy umožňuje zasadiť tam zelenú plochu pre oddych a relaxáciu obyvateľov tak, aby mesto neprišlo ani o centimeter úžitkovej plochy. Zo strechy sa naskytne krásny pohľad na mesto a predmestia. Dookola budovy je parkovisko, ktoré vytvára ešte väčšie pohodlie pre obsluhu a hostí

1464244011_2jpg


Vysoký stožiar mestského komplexu

Špeciálne vysoké stožiare boli vyvinuté pre moderné veľkomestá s výškovými budovami a pre mestá položené v členitom teréne (hory, kopce, tajga, džungľa). Sú to ažúrové konštrukcie, ktoré nezakrývajú výhľad, nenarúšajú prírodné prostredie a nezasahujú do mestskej infraštruktúry.

Vysoké stožiare umiestnené vo vzdialenosti 300 m a viac (do 3 km), berú len minimálnu plochu, čo je obzvlášť dôležité pre mestá a okolie. Jedinečná konštrukcia stožiarov, ktoré znesú veľké zaťaženie aj výšku (do 250 m), zabezpečí zachovanie celistvosti mestských obytných komplexov, prímestských obcí, polí, lesov, pasienkov a ďalších mestských a prímestských prírodných objektov bez narušenia ich štruktúry.


eg4zedjpg
 

Stanica a výrobný komplex

Stanica a výrobné priestory

Mestská stanica a výrobné priestory sú lokalizované v tesnej blízkosti od seba, čo výrazne zvyšuje výkon celého komplexu estakádových dopravných systémov SkyWay a efektívne rieši všetky aktuálne otázky.

Obe budovy sú prepojené strunovými koľajami SkyWay, čo umožňuje maximálne rýchlo robiť laboratórne testy v priebehu skúšok dopravného systému, a v budúcnosti zabezpečí operatívnu údržbu jazdných súprav.

skyway-park-2jpg

swparkiipng maxresdefault_4jpg