Dôležité dokumenty k nahliadnutiu
 
Dohoda medzi SWC a investorom úradný preklad.pdf
Nariadenie o imidži SW.pdf