INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA XXI. STOROČIA

Buduj Sky Way ,zachráň planétu.

Čo je Sky Way ?

SkyWay je inovatívna dopravná technológia „druhej úrovne“ a jej infraštruktúra vyvinutá ruským inžinierom Anatolijom Eduardovičom Junickým. Podstata technológie spočíva v pohybe rýchlostného vozidla na oceľových kolesách nad zemou po predpätej dokonale rovnej oceľovej trati ukotvenej pomocou kotevných stožiarov. Už predtým známa ako strunová doprava, technológia SkyWay sa vyvíjala viac než 38 rokov, dostala veľa vládnych ocenení a grantov OSN. Kompletná demonštrácia mestskej osobnej a ľahkej dopravy je naplánovaná na jeseň 2017, vysokorýchlostnej a nákladnej dopravy na rok 2017-2019, prvé objednávky na 2017 – 2019.

SKY WAY V POROVNANÍ S INÝMI DRUHMI DOPRAVY

 

Predstavujeme Vám Sky Way 

 

Prečo svet potrebuje Sky Way?

 

Tradičné dopravné systémy už nie sú schopné uspokojiť rastúci dopyt ľudstva po osobnej a nákladnej doprave. Málo cestujeme a navštevujeme našich príbuzných a kamarátov po celom svete, pretože je to drahé a únavné. Jedinečné náleziská vzácnych nerastov zostávajú nedotknuté, pretože náklady na ich ťažbu sú privysoké.
Žiadny z moderných druhov dopravy, napriek neustálej modernizácii, nespĺňa nutné bezpečnostné požiadavky. Podľa pesimistických prognóz odborníkov, ak sa v dohľadnej budúcnosti neurobia kardinálne opatrenia, úmrtnosť v dôsledku autonehôd prekročí do roku 2020 rámec 1,7 milióna ľudí, pričom smrť pri nehode nastane u 60% ľudí vo veku od 15 do 44 rokov. Zamyslite sa: len autá, keď odhliadneme od železničnej, leteckej a vodnej dopravy, systematicky likvidujú genofond našej planéty!
Spolu s rýchlym rastom počtu vozidiel sa blíži svetová ekologická katastrofa, ktorá zlikviduje život na Zemi. Vlastne to už začalo: vzduch, ktorý sa nedá dýchať, lesy a polia pochované pod asfaltom a betónom kvôli výstavbe nových ciest, prudký pokles populácie zvierat a vtákov, ničenie ozónovej vrstvy – to všetko je výsledkom rozvoja moderných dopravných systémov. Kým sme nedosiahli bod, keď návrat nebude možný, ešte stále môžeme zabrániť globálnej apokalypse.

Dopravné a infraštrukturálne problémy našej doby

Rozsiahly rozvoj dopravnej infraštruktúry, dnešná masová automobilizácia - to je nevyhlásená vojna ľudstvu. Samotné autá zabijú ročne na planéte viac ako milión ľudí a z viac ako desať miliónov sa stávajú osoby so zdravotným postihnutím a mrzáci. A koľko ľudí zomiera predčasne v dôsledku degradácie a znečistenia životného prostredia modernou dopravou ?

Existujúce stavebné technológie intenzívne ničia úrodnú pôdu. Iba samotné cesty na planéte zničili pôdu na území väčšom, než je celková plocha takých krajín ako je Nemecko, Veľká Británia a Vietnam. Zem pod týmito cestami je mŕtva a neprodukuje kyslík, ktorý všetci dýchame. Na oveľa väčšom teritóriu, susediacom s cestami, je pôda kontaminovaná, degradovaná, podmáčaná, alebo naopak - vysušená. Potravinové produkty, pestované na týchto pôdach sú škodlivé pre ľudskú spotrebu.

Humus v pôde bol vytváraný živou Prírodou po milióny rokov. Úrodná pôda, bez preháňania - je hlavným zdrojom zemskej biosféry, ktorý je ničený pri tradičnej výstavbe ciest.

Každá násypná cesta predstavuje pre dotknuté územie pretiahnutú, nízko náporovú priehradu. Pozdĺž cesty sa na jednej strane vytvárajú územia intenzívne zaplavované, a na druhej strane - vysušované mikro územia. Zvyšovanie hladiny podzemnej vody pozdĺž násypu vedie k podmáčaniu, k vymieraniu stromov, k zmene v pôdnych komplexov a rastlinného pokrytia, k zmene stanovíšť prežívania zvierat, k tvorbe močiarov, k výmene prírodných prostredí za antropogénne.

Jedným z hlavných negatívnych účinkov technokratickej cesty rozvoja civilizácie je  stále väčšie zapojenie neobnoviteľných zdrojov planéty do rôznych technologických procesov. Sú to kovy, uhľovodíkové suroviny, rôzne nerasty a iné zdroje, vrátane ekosystémových.

Práve nadmerná a nerozumná, zdrojovo a energeticky náročná  svetová ekonomika vytvára nestabilitu ľudského rozvoja v 21. storočí, vedúc zároveň ku globálnym problémom súčasnosti. Sú to – pokračujúca technogénna zmena prírodného prostredia, skleníkový efekt, narušenie ozónovej vrstvy a globálne klimatické zmeny, ktoré povedú k zvýšeniu hladiny oceánu a zaplaveniu veľkých pobrežných území na celom svete.

Pre konštrukciu rôznych typov stavieb, dopravných a energetických komunikácií a iných objektov infraštruktúry, sa každoročne iracionálne používajú miliardy ton nerastných surovín a stavebných materiálov. Na výrobu týchto materiálov, ich prepravu do miesta použitia a tiež na ďalšiu údržbu postavených objektov sú doplňujúco spaľované miliardy ton neobnoviteľných uhľovodíkových surovín - ropy a ropných produktov, uhlia, zemného plynu. V tomto prípade sú zároveň spaľované miliardy ton životodarného atmosférického kyslíka a namiesto neho do atmosféry sa vypúšťa podstatne väčšie množstvo ekologicky nebezpečných, toxických, karcinogénnych a mutagénnych produktov a odpadu, vzniknutých spaľovaním paliva.

Zníženie využívania prírodných zdrojov nie o percentá, ale rádovo, vrátane energetickej a finančnej náročnosti priemyselných technológií - v prvom rade stavebných a dopravných technológií, umožní vyhnúť sa ekonomickým, surovinovým a energetickým krízam.

Také drastické zníženie spotreby zdrojov by umožnilo, napríklad, trikrát viac stavať za trikrát menšie peniaze, a takto - zvýšiť úroveň a kvalitu života obyvateľstva Zeme.

Tieto požiadavky spĺňa inovačný nadzemný dopravný systém "Transnet", založený na strunovej technológii inžiniera Junického (STU).

 

Výhody Sky Way

1. Ekologická technológia.

2. Niekoľko násobne menej prostriedkov na výstavbu ako pri iných druhoch dopravy.

3. Nízke cestovné.

4. Možnosť sa dostať kdekoľvek, aj na ťažko prístupné miesta.

5. Vysoká úroveň bezpečnosti.

6. Najvyššia rýchlosť v pozemnej doprave (do 500 km/h).


 

SKY WAY  JE SKUTOČNOU REVOLÚCIOU VO SVETE DOPRAVY

SKY WAY  JE  TECHNOLÓGIOU  VYSOKO RÝCHLOSTNEJ  STRUNOVEJ  DOPRAVY

Vzdialene pripomína železničnú trať, pretože sa doprava SkyWay tiež pohybuje po koľajniciach. Lenže koľaje sú ako struny natiahnuté vo vzduchu medzi špeciálnymi stožiarmi a rýchlosť pohybu po nich dosahuje 500 kilometrov za hodinu.

RIEŠI VŠETKY DOPRAVNÉ ÚLOHY

Bez zásahov do životného prostredia, za rozumnú cenu, s desaťnásobne väčšou životnosťou, nízkymi nákladmi na výstavbu a prevádzku, s vysokou rýchlosťou a absolútnou bezpečnosťou.

TECHNOLÓGIA JE UNIVERZÁLNA

Umožňuje vytvárať osobné, nákladné, mestské a medzimestské dopravné systémy. Práve SkyWay je najlepším riešením na vytváranie medzikontinentálneho dopravného systému.

 

6 DÔVODOV, PREČO BUDÚCNOSŤ PATRÍ SKY WAY

ŽIADNE DOPRAVNÉ ZÁPCHY V MESTE

SkyWay je spôsob dopravy druhej úrovne a pohybuje sa po zavesených koľajiskách. Neprekáža autám a uvoľňuje obyčajné cesty. Umožňuje sa pritom rýchlo  dostať do akejkoľvek časti mesta rýchlosťou až 150 km/hod

BEZPEČNÁ PREPRAVA

Výnimočná konštrukcia eliminuje možnosť vykoľajenia dopravnej súpravy z riadiacej koľaje. Pravdepodobnosť zrážky je teda znížená na nulu.

RÝCHLA A LACNÁ DOPRAVA

SkyWay, to je len 1,5 hodiny cesty z Petrohradu do Moskvy. Pritom vlastné náklady na takýto „vlak“ sú len 245 rubľov!

POHODLIE PRE CESTUJÚCICH

Cestovanie so SkyWay je pohodlné a bez hlučné. Žiadny tlkot kolies ani šum motora.

PRÍSTUP K NAJVZDIALENEJŠÍM KÚTOM

Jednou z vlastností SkyWay je rozmiestnenie koľají nad zemou. Struny systému sú natiahnuté medzi vysoké plošiny, čo umožňuje vytvorenie dopravnej infraštruktúry tam, kde to je dnes proste nemožné. Napríklad v tropických džungliach, v oceáne, uprostred púšte alebo na ďalekom severe.

ÚSPORA ZDROJOV

Je 2-3 krát lacnejšia než obyčajné cesty, 8-10 krát než rýchlostné železničné trate a diaľnice. Pri výstavbe 25 kilometrov SkyWay činí úspora zdrojov, v porovnaní s tradičným dopravným riešením, 270 miliárd ton ocele, 2,7 triliónov ton železobetónu. Okrem toho SkyWay šetrí pre ľudstvo viac než 300 miliárd ton paliva.

 

15 Etáp rozvoja spoločnosti

snimka_2017-08-16132014jpg
 
Rozdelili sme projekt do 15 etáp: od prípravy dokumentácie do prvých štátnych a súkromných zákaziek. Teraz je projekt v 13. etape.
13. ETAPA  december 2018 ......., Je rozdelená do troch pod etáp pričom každý prechod znamená zníženie Diskontu jednotlivej pod etapy.
Pokračovanie prác s objednávateľmi a dodávateľmi vybavenia, kompletizujúcich uzlov a agregátov pre vytvorenie skúšobno-priemyselných a výrobných báz – "EkoTechnoPark" (m. Marina Gorka) a "Junibus" (m. Mogiľov) – s troma testovacími úsekmi RSW-systémov (nákladného, mestského a vysoko rýchlostného).
Pokračovanie v prácach na vytvorenie skúšobno-priemyselných a výrobných báz holdingu a vyplnenie stavebno-montážnych prác. Pokračovanie v stavebno-montážnych prácach pre vytvorenie testovacích komplexov a výrobných cechov.
Pokračovanie v prácach na vytvorenie vedeckého, testovacieho, technologického a prevádzkového vybavenia, nevyhnutného pre skúšobno-priemyselné spracovanie, certifikáciu a výstavbu.
Pokračovanie v prácach s objednávateľmi z celého sveta ohľadom adresných projektov nákladných, mestských a vysoko rýchlostných medzinárodných RSW-systémov s cieľom uzatvorenia kontraktov a zálohových platieb z jednotlivým objednávok.

 

PREDOBJEDNÁVKY ZA 164 000 000 000 DOLÁROV

Viac ako 100 spoločností a vlád prejavilo záujem o technológie SkyWay. Tento záujem je potvrdený nielen slovami, ale aj konkrétnymi dokumentami – predobjednávkami dopravného systému SkyWay.

 

PRÁVE TIETO VYHLIADKY SÚ V TEJTO CHVÍLI PRED VAMI OTVORENÉ

vďaka technológii Sky Way je dopravný trh zmenený... 

 

  • 400 000 000 000 dolárov — ohodnotenie duševného vlastníctva spoločnosti SkyWay nezávislými odborníkmi
  • Viac ako 1.000. 000 partnerov sa už stalo spoluvlastníkmi technológie SkyWay z  200 krajín sveta 
  • 164 000 000 000 dolárov — hodnota predobjednávok na výstavbu dopravných systémov SkyWay po celom svete
  • 100% bezpečná alternatíva verejnej dopravy 
  • Viac násobne výhodnejší moderný dopravný systém 
  • Rýchlosť prepravy je až 500 kilometrov za hodinu
  • Predpokladaný plán výstavby s ambíciou do 10rokov mať 50% podiel na dopravnom trhu vo svete.